google631c3f853b6d7360.html

ROSETECH HAVA KURUTUCU VE FİLTRELER ROSETECH AIR DRYER & FILTERS 

   kurutucu
 
MODEL Lt / Min FILING (G") MOTOR (Kw) Kg
RD 36 600 3/8 0,12 18
RD 54 900 1/2 0,18 26
RD 72 1200 1/2 0,20 26
RD 108 1800 3/4 0,20 26
RD 144 2600 3/4 0,41 33
RD 180 3000 3/4 0,47 38
RD 216 3700 3/4 0,61 43
RD 280 4500 1 0,90 62
RD 390 6500 1 1/4 1 83
RD 510 8500 2 1,5 140
RD 660 11000 2 1,5 140
RD 780 13000 2 1,9 150
RD 1050 17850 2 2,2 180
RD 1200 20500 2 1/2 3 195
RD 1550 26000 2 1/2 3 273
RD 1800 30000 2 1/2 3,75 284
RD 2100 35500 3 4,5 302
RD 2400 40000 3 5,25 335

hava filtre
  
MODEL Lt / Min FILLING (G")
RF-P&F&C 10 660 1/2
 RF-P&F&C 15 960 1/2
RF-P&F&C  20 1320 1/2
RF-P&F&C 30 1980 3/4
 RF-P&F&C 55 3900 1
RF-P&F&C 95 6400 1 1/2
RF-P&F&C 150 10100 1 1/2
RF-P&F&C 220 13900 1 1/2
RF-P&F&C 290 18900 2
RF-P&F&C 430 28200 2 1/2
RF-P&F&C 625 37500 3
RF-P&F&C 775 46600 3 

Havanın Kurutulması ve önemi:

Kompresöre çevreden (atmosferden) alınan havada nem bulunur.
Alınan Havadaki nem miktarı yüzde bağıl nem oranı ile ifade edilir.
Bağıl nem oranı hava Sıcaklığına ve basıncına bağımlıdır.
Hava sıcaklığı ne kadar yüksekse içerdiği nem Miktarı da o ölçüde yüksektir.
 Eğer hava nemi % 100 bağıl neme ulaşırsa bir başka Değişle doyma noktasına
 ulaşırsa hava içinde bulunan nem, su Damlacıklarına dönüşmeye başlar.
Eğer nem yoğuşturularak dışarı alınmazsa ve sisteme geçerse aşağıdaki sorunlara
Neden olur :
1-Boru, valf, silindir ve diğer devre elemanlarında aşınmalar ve arizalar
2- Hareketli parçalar arasında bulunan yağlayıcı maddelerin bozulması yada yok olması.
Bu durumlar devre elemanının işlevinin bozulmasına ve sistemin erken devre dışı
Kalmasına neden olur.
 Sızdırmazlık elemanlarından sızarak iş parçalarının üzerine giderek bozulmalarına
 neden olabilir.

HAVA KURUTUCULARI:

Hava neminin fazla olması pnömatik sistemlerin ömrünü önemli ölçüde azaltır.
Hava nemini azaltmak, kabul edilebilir miktara indirebilmek amacıyla aşağıdaki
Kurutma yöntemleri kullanılır.
  1. Basınçlı havayı Soğutarak kurutma
  2. Basınçlı havayı Fiziksel kurutma
  3. Basınçlı havayı Kimyasal kurutma
 
Havanın kurutulmasıyla elde edilen düşürülmüş bakım maliyetleri, ve daha kısa süre
İçerisinde kurutucu için yapılan harcamayı geri alırsınız .

1-Basınçlı Havayı Soğutarak Kurutma: 

Soğutarak kurutma yöntemi çoğunlukla kullanılan hava kurutma yöntemidir.
Bu yöntemde hava çiğneme noktasının altına kadar soğutulur. Havadan alınan nem bir su tutucu kapta biriktirilir ve düzenli olarak otomatik boşaltılır.
 
Çiğneme Noktası:
Havanın içine bulunan nemin yoğuşabilmesi çiğnenme noktası sıcaklığına
kadar soğutulması gerekir. Kurutucuya giriş havasının sıcaklığı ile çiğneme noktası
sıcaklığı arasındaki fark ne kadar yüksek olursa o kadar fazla nem yoğuşacaktır. Bu
tür kurutma yönteminde 2 °C ile 5 °C lik çiğneme noktasına ulaşılabilir.
2- Basınçlı hava Fiziksel Kurutucu:
 
Bu kurutma yönteminde hava içindeki nem, soğutucu maddenin üst yüzeyinde tutulur
Kurutucu madde büyük bir bölümü silisyum dioksit’ten oluşan tanecikli yapıdan oluşur
Fiziksel kurutma yöntemiyle en düşük çiğlenme noktasına (-90 °C kadar) ulaşılabilir.
Genel olarak iki fiziksel kurutucu birimi kullanılır. Birincisinde doyma noktasına
ulaşıldığında ikincisi devreye alınır. İkincisinin devrede olduğu sırada sıcak hava
yardımıyla birinci kurutucu içinde toplanmış nem dışarı atılır.
3-Basınçlı hava Kimyasal Kurutucu:
Kimyasal kurutucularda isminden de anlaşılacağı gibi kurutma işlemi kimyasal
tepkimeyle sağlanır. Yüksek maliyeti nedeniyle bu yöntem seyrek olarak kullanılır.
Kimyasal kurutucularda hava nemi ile birlikte yağ tanecikleri veya buharı da
tutulabilir. Ancak yağ kurutucusunun verimini düşürür bu nedenle yağın bir ön filtrede
tutulmasında yarar vardır. Kurutucunun girişinde havaya dönme hareketi verilir ve
kurutucu maddenin bulunduğu hacim içinden havanın dengeli şekilde dağılarak
akması sağlanır. Hava içindeki nem kurutucu madde ile bileşime girerek su haline
geçer ve tankın alt bölümünde birikir.
Kurutucu madde ile su bileşiminden meydana gelen madde düzenli aralıklarla
dışarı alınmalı ve kurutucu madde takviyesi de zamanında yapılmalıdır.
Kimyasal kurutma yönteminin üstünlükleri aşağıdaki gibidir.
• Kurutucu sistemin montajı basittir.
• Hareketli parça olmamasından ötürü düşük mekanik aşınma görülür.
Dışarıda enerjiye gereksinim duyulmaz